054 33 23 89
cynthia-gezondheidswinkel@live.be
Burchtdam 7, 9400 Ninove

Privacy Policy

Host server

Deze website is ontworpen door Jarne Bastien en wordt gehost door SoHosted

Overeenkomst

Door deze website te raadplegen, stemt de gebruiker in met de bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst. Gezondheidswinkel tracht zo goed mogelijk de juistheid en actualiteit van de op de website beschikbare informatie te verzekeren en behoudt zich het recht voor de website, op ieder ogenblik, zonder aankondiging of kennisgeving, geheel of gedeeltelijk, te wijzigen of tijdelijk of blijvend te onderbreken. Gezondheidswinkel stelt alles in het werk om de gebruiker beschikbare en gecontroleerde informatie en toepassingen aan te bieden, maar kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vergissingen, afwezigheid van beschikbare informatie en/of het voorkomen van een virus op de website.

Bescherming van persoonsgegevens

Alle naamsgegevens op de website zijn vrijwillig door de gebruiker geregistreerd. Ze dienen voor zuiver intern gebruik en zijn slechts toegankelijk voor die personen binnen Gezondheidswinkel, verantwoordelijk voor de behandeling van de vraag. Ze worden op geen enkele wijze meegedeeld, overgedragen of verspreid aan derden. Gezondheidswinkel bewaart de persoonlijke gegevens gedurende maximum twee jaar, waarna ze volledig worden uitgewist. In overeenstemming met de wetgeving betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de verwerking van persoonsgegevens beschikt iedere persoon over een recht tot toegang, rechtzetting, verzet en schrapping van de hem betreffende gegevens, dat op ieder ogenblik kan worden uitgeoefend, door zich te wenden tot:

Gezondheidswinkel

Burchtdam 7

9400 NINOVE

Tel. 054 33 23 89

Copyright © All rights reserved by Jarne Bastien
Colorlib